Lavello Osaka 400 LIO400SACDX 86 X 50 1 vasca Destra con gocciolatoio Acciaio Satinato

LIO400SACDX

70,00
Spese di spedizione € 19,50
Lavello Osaka 400 LIO400SACSX 86 X 50 1 vasca Sinistra con gocciolatoio Acciaio Satinato

LIO400SACSX

70,00
Spese di spedizione € 19,50
Lavello Osaka 450 LIO450SAC 86 X 50 2 vasche Acciaio Satinato

LIO450SAC

81,00
Spese di spedizione € 19,50
Lavello Osaka 500 LIO500SACDX 116 X 50 2 vasche Destre con gocciolatoio Acciaio Satinato

LIO500SACDX

89,00
Spese di spedizione € 22,00
Lavello Osaka 500 LIO500SACSX 116 X 50 2 vasche Sinistre con gocciolatoio Acciaio Satinato

LIO500SACSX

89,00
Spese di spedizione € 17,00
Pronta consegna
Lavello River 300 LIR300ANCDX 79 X 50 1 vasca Destra con gocciolatoio Acciaio Antigraffio

LIR300ANCDX

117,00
Spese di spedizione € 22,00
Lavello River 300 LIR300ANCSX 79 X 50 1 vasca Sinistra con gocciolatoio Acciaio Antigraffio

LIR300ANCSX

117,00
Spese di spedizione € 22,00
Lavello River 300 LIR300SACDX 79 X 50 1 vasca Destra con gocciolatoio Acciaio Satinato

LIR300SACDX

100,00
Spese di spedizione € 22,00
Lavello River 300 LIR300SACSX 79 X 50 1 vasca Sinistra con gocciolatoio Acciaio Satinato

LIR300SACSX

100,00
Spese di spedizione € 22,00
Lavello River 350 LIR350ANC 79 X 50 2 vasche Acciaio Antigraffio

LIR350ANC

150,00
Spese di spedizione € 17,00
Lavello River 350 LIR350SAC 79 X 50 2 vasche Acciaio Satinato

LIR350SAC

127,00
Spese di spedizione € 17,00
Lavello River 400 LIR400ANCDX 86 X 50 1 vasca Destra con gocciolatoio Acciaio Antigraffio

LIR400ANCDX

117,00
Spese di spedizione € 21,00
Lavello River 400 LIR400ANCSX 86 X 50 1 vasca Sinistra con gocciolatoio Acciaio Antigraffio

LIR400ANCSX

117,00
Spese di spedizione € 21,00
Lavello River 400 LIR400SACDX 86 X 50 1 vasca Destra con gocciolatoio Acciaio Satinato

LIR400SACDX

102,00
Spese di spedizione € 18,00
Lavello River 400 LIR400SACSX 86 X 50 1 vasca Sinistra con gocciolatoio Acciaio Satinato

LIR400SACSX

102,00
Spese di spedizione € 18,00
Lavello River 450 LIR450ANC 86 X 50 2 vasche Acciaio Antigraffio

LIR450ANC

149,00
Spese di spedizione € 17,00
Lavello River 450 LIR450SAC 86 X 50 2 vasche Acciaio Satinato

LIR450SAC

122,00
Spese di spedizione € 17,00
Lavello River 475 LIR475ANCDX 100 X 50 1 vasca + Destra con gocciolatoio Acciaio Antigraffio

LIR475ANCDX

158,00
Spese di spedizione € 20,00
Lavello River 475 LIR475ANCSX 100 X 50 1 vasca + Sinistra con gocciolatoio Acciaio Antigraffio

LIR475ANCSX

158,00
Spese di spedizione € 20,00
Lavello River 475 LIR475SACDX 100 X 50 1 vasca + Destra con gocciolatoio Acciaio Satinato

LIR475SACDX

134,00
Spese di spedizione € 19,00
Lavello River 475 LIR475SACSX 100 X 50 1 vasca + Sinistra con gocciolatoio Acciaio Satinato

LIR475SACSX

134,00
Spese di spedizione € 18,00
Lavello River 500 LIR500ANCDX 116 X 50 2 vasche Destre con gocciolatoio Acciaio Antigraffio

LIR500ANCDX

158,00
Spese di spedizione € 22,00
Lavello River 500 LIR500ANCSX 116 X 50 2 vasche Sinistre con gocciolatoio Acciaio Antigraffio

LIR500ANCSX

158,00
Spese di spedizione € 22,00
Lavello Sky 125 LIX125SACDX 58 X 50 1 vasca Destra con gocciolatoio Acciaio Satinato

LIX125SACDX

50,00
Spese di spedizione € 16,50